rewidex.aramin.net

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badanie sprawozdań finansowych

Email Drukuj PDF

Badanie służące wyrażeniu opinii o sprawozdaniu finansowym przeprowadzamy stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów i międzynarodowych standardów badania. Badanie przeprowadzamy w oparciu o plan badania obejmujący wszystkie istotne aspekty działalności oraz uwzględniający indywidualne potrzeby danego podmiotu. Bezpośrednio po podpisaniu umowy z klientem, co powinno nastąpić przed końcem roku objętego badaniem przeprowadzamy badanie wstępne. Jego celem jest między innymi dokonanie konsultacji dotyczących problemów ewidencyjnych i podatkowych zgłoszonych przez klientów oraz przygotowanie sprawnego przeprowadzenia badania po sporządzeniu sprawozdania finansowego. Działamy stosownie do zasad zawartych w kodeksie etyki zawodowych księgowych IFAC.

Rezultaty badania - sprawozdanie z badania - przed udostępnieniem ich klientowi są weryfikowane przez niezależnych weryfikatorów lub biegłych rewidentów nie uczestniczących w badaniu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi wymogami i standardami rewizji finansowej.