rewidex.aramin.net

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przedmiot działalności

Email Drukuj PDF

Przedmiotem działalności jest:

 1. badanie sprawozdań finansowych,
 2. doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
 3. doradztwo podatkowe,
 4. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

 

Posiadamy również przygotowanie i możemy się podjąć wykonania każdego zlecenia z zakresu przewidzianego ustawą to jest między innymi:

 1. wykonania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,

 2. szkoleń z zakresu rachunkowości,

 3. świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,

 4. świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.