rewidex.aramin.net

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości i podatkowe

Email Drukuj PDF

Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami z różnych, często z bardzo odmiennych branż pozwala nam zaoferować doradztwo, konsultacje jak również kompleksowe opracowanie bądź modyfikację zakładowego planu kont oraz zasad polityki rachunkowości.

Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, które ze względu na rozmiary i różnorodność swej działalności oraz potrzeby w zakresie bieżącej informacji, nie zdecydowały się na powierzenie prowadzenia ksiąg do biur rachunkowych i chcą je prowadzić w siedzibie swojej firmy.

Zajmujemy się w szczególności organizowaniem rachunkowości dla podmiotów gospodarczych, zwłaszcza prowadzonych przez osoby fizyczne – samodzielnie bądź w formie spółek osobowych - które do tej pory prowadziły ewidencje podatkowe w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Proponowane rozwiązania są zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości oraz spełniają wymogi ustaw podatkowych. Zapewniają bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów.

W dotychczasowym okresie działalności opracowaliśmy kilkadziesiąt zasad prowadzenia (polityki) rachunkowości, które zostały przychylnie przyjęte i wdrożone do użytku w podmiotach gospodarczych.

Po okresie wdrożenia zapewniamy bieżący nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeniami podatkowymi.